BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI
            YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
 
 
 
Sayı  :                                                                                                                         02/08/2017
Konu: Banka Promosyonu
 
 
Banka Promosyonu İhale Numarası  :2017/1
 
 1. Kurum Ad ve Adresleri:
   
 2. Yeşilyurt Kaymakamlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:2 Yeşilyurt/TOKAT
 3. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:35 Yeşilyurt/TOKAT
 4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:3 Yeşilyurt/TOKAT
 5. İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 6. İlçe Nüfus Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 7. İlçe Müftülüğü
  Evrenpaşa Mahallesi, Gazi Paşa Cad. No:50 Yeşilyurt/Tokat
 8. Tapu Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 9. Yeşilyurt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Yeşilyurt/TOKAT
   
 10. İhale Konusu: Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Diğer Kurum Müdürlükleri
    Banka Promosyon İhalesi
   
 11. İhale Usulü: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve
                           Açık Artırma Usulü
   
 12. Kurumlardaki Çalışan Toplam Personel Sayısı: (Kadrolu, 657 DMK 4/b Sözleşmeli ve İşçi)
 13. Yeşilyurt Kaymakamlığı:6
 14. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı:39
 15. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:175
 16. İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü:16
 17. İlçe Nüfus Müdürlüğü:3
 18. İlçe Müftülüğü:25
 19. İlçe Tapu Müdürlüğü:2
 20. Yeşilyurt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başk.:4
  TOPLAM                             :270
   Kısa Süreli Geçici Personel (Ücretli Sigortalı vb.)                      :38
   
   
 21. İlgili Kurumlara ait Personellerinin Yaklaşık Aylık ve Yıllık Nakit Akışı:
                         994.400,59TL*12 = 11.932.807,08 TL
   
 22. Promosyon İhalesi Toplantı Yeri: Yeşilyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu
   
 23. Promosyon İhalesi Tarih/08/2017 Cuma günü, Saat 10.00
   
   
  Banka Promosyonu İhale Komisyonu 02/08/2017 Çarşamba günü, saat 10:00 da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin Yeşilyurt Kaymakamlığının http://www.yesilyurt.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.
   
  Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
 1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
 2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler davet mektubu ekinde sunulacak, ayrıca Yeşilyurt Kaymakamlığının http://www.yesilyurt.gov.tr adresinde görülebilir.
 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
 4. Teklifler, en geç 11/08/2017 Cuma günü, saat 10.00’a kadar Yeşilyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren en az iki adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir. Ancak teklif veren sadece bir banka ise komisyon teklifi değerlendirmeye yetkilidir.
 
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
 
imza
 
imza
 
imza
Fahri NAYMAN
Kamil KAPUSUZ
Sinan KARTAL
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Nüfus Müdürü
İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü
 
 
Ekler:
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği
4-Banka Bilgi Formu
5-Aylık Nakit Akış Tablosu ve Personel Profili
 
NOT: Ekler Yeşilyurt Kaymakamlığının http://www.yesilyurt.gov.tr internet adresinden görülebilecektir.
 
 
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ  
YAKLAŞIK AYLIK NAKİT AKIŞI VE PERSONEL PROFİLİ  
KURUM ADI Kurumunuzda Çalışan Personel
( Kadrolu memur, (4/B) sözleşmeli ve Sürekli işçi)
Kurumunuzda Çalışan Kısmi Zamanlı Personel
(Ücretini Sözleşme Yapılacak Bankadan Alacak Olan Yıl içerisinde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Personel Sayısı (vekil, ücretli sigortalı, 4/c’li, vb.))
 
 Personel Sayısı Temmuz Ayında Personele ödenen maaş ücret, ek ödeme, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatı, seyyar görev tazminatı, ikramiye vb. net ödemelerin toplamı. (TL)   Personel Sayısı Temmuz Ayında Personele ödenen maaş ücret, ek ödeme, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatı, seyyar görev tazminatı, ikramiye vb. net ödemelerin toplamı. (TL)  
Yeşilyurt Kaymakamlığı 6 20.755,96      
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı 39 109.469,37      
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 175 629.386,85 38 29.825,68  
İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü 16 81.495,22      
İlçe Nüfus Müdürlüğü 3 10.928,83      
İlçe Müftülüğü 25 83.610,68      
İlçe Tapu Müdürlüğü 2 6.858,00      
Yeşilyurt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 4 22.070,00      
TOPLAM 270 964.574,91 38 29.825,68  
TOPLAM PERSONEL 308   TOPLAM ÜCRET 994.400,59  
           
BANKA PROMOSYON İHALE KOMİSYONU  
BAŞKAN ÜYE ÜYE  
       
Fahri NAYMAN Kamil KAPUSUZ Sinan KARTAL  
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Nüfus Müdürü İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANKA BİLGİ FORMU
 
 
 
Bankamızın Yurtiçi Şube Sayısı ………’dır.
 
İlçe Merkezindeki ATM/BTM Sayısı ………’dır.
 
 
                                                                                                                      …../08/2017
                                                                                                         
Adı SOYADI
………….Bankası Yetkilisi
İmza
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
[bankanın adı]
 
                                                                                                                                 …./08/2017
Banka Promosyonu İhale Numarası
2017–1
1-Bankanın Adı
 
A) Adresi
 
B) Telefon ve Faks Numarası
 
C) Elektronik Posta Adresi
 
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
 
2-İhale Konusu
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
270 ( 657 tabi Kadrolu, sözleşmeli ve işçi ) + 38 Kısmi Zamanlı (Ücretli Sigortalı vb.)
5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
 11/08/2017 Cuma Günü  Saat 10.00
 
 
 
11/08/2017 Cuma günü, saat 10.00 da ihalesi yapılacak olan Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Diğer Kurum Müdürlükleri Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.
 
Banka Promosyonu olarak  Kişi Başı Bir defada Peşin ( 3 ) yıllık ödeme için …………….……… TL (rakam) ……………………….. TL (yazı) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Saygılarımla.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adı SOYADI
………….Bankası Yetkilisi
                  İmza
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
[bankanın adı]
 
                                                                                                                                 …./08/2017
Banka Promosyonu İhale Numarası
2017–1
1-Bankanın Adı
 
A) Adresi
 
B) Telefon ve Faks Numarası
 
C) Elektronik Posta Adresi
 
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
 
2-İhale Konusu
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumlardaki Çalışan Personel Sayısı
270 ( 657 tabi Kadrolu, sözleşmeli ve işçi ) + 38 Kısmi Zamanlı (Ücretli Sigortalı vb.)
5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
 11/08/2017 Cuma Günü  Saat 10.00
 
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
 
1-……………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Müdürlüğümüz Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.
 
2-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra
Adı ve Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.yetkili
 
2.yetkili
 
3.yetkili
 
 
Adı SOYADI
 
 
………….Bankası Yetkilisi
 
İmza
 
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI VE DİĞER KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
 
 
Banka Promosyonu İhale Numarası  :2017/1
 
 1. Kurum Ad ve Adresleri:
   
 2. Yeşilyurt Kaymakamlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:2 Yeşilyurt/TOKAT
 3. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:35 Yeşilyurt/TOKAT
 4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:3 Yeşilyurt/TOKAT
 5. İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 6. İlçe Nüfus Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 7. İlçe Müftülüğü
  Evrenpaşa Mahallesi, Gazi Paşa Cad. No:50 Yeşilyurt/Tokat
 8. Tapu Müdürlüğü
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Kat:1 Yeşilyurt/TOKAT
 9. Yeşilyurt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
  100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Hükümet Konağı Yeşilyurt/TOKAT
   
 10. İhale Konusu: Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Diğer Kurum Müdürlükleri
    Banka Promosyon İhalesi
   
 11. İhale Usulü: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve
                           Açık Artırma Usulü
   
 12. Kurumlardaki Çalışan Toplam Personel Sayısı: (Kadrolu, 657 DMK 4/b Sözleşmeli ve İşçi)
 13. Yeşilyurt Kaymakamlığı:6
 14. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı:39
 15. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:175
 16. İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü:16
 17. İlçe Nüfus Müdürlüğü:3
 18. İlçe Müftülüğü:25
 19. İlçe Tapu Müdürlüğü:2
 20. Yeşilyurt Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başk.:4
  TOPLAM                             :270
   Kısa Süreli Geçici Personel (Ücretli Sigortalı vb.)                      :38
   
 21. İlgili Kurumlara ait Personellerinin Yaklaşık Aylık ve Yıllık Nakit Akışı:
                         994.400,59TL*12 = 11.932.807,08 TL
   
 22. Promosyon İhalesi Toplantı Yeri: Yeşilyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu
   
 23. Promosyon İhalesi Tarih11/08/2017 Cuma günü, saat 10.00
   
   
   
  A-GENEL ŞARTLAR
   
 1. İhale, Yukarıda isimleri kurumlarda ve kurumlara bağlı alt kurumlarda görev yapan kadrolu, işçi ve 657 DMK 4/B maddesine göre sözleşmeli personelin maaş, ücret, ek ödeme, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatı, seyyar görev tazminatı, ikramiye, yolluk, eğitim ödenekleri vb. ödemelerini kapsamaktadır. Ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan personel ile yıl içerisinde belli süreli çalıştırılan personeli kapsamamaktadır.
 2. Anlaşmanın süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl (36 (otuz altı ay)) dır.
 3. İhale tekliflerinin ilgili kurumların personellerinin yılın her günü ve saatinde (resmi tatiller dahil) Türkiye’nin her yerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyecekleri yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı taahhüt ettiği takdirde teklifleri değerlendirilecektir.
 4. Kurumlarca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de, personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ödeme, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatı, seyyar görev tazminatı, ikramiye, yolluk, eğitim ödenekleri vb) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden günün ilk saatinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
 5. İhaleyi kazanan banka, personel sayısına göre promosyon tutarını tamamını Sözleşme tarihinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde tek seferde personelin maaş hesaplarına yatıracaktır.
 6.  Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM/BTM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, ilgili kurumların personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM/BTM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
 7. Yeşilyurt Belediye mücavir alanları içerisinde şubesi bulunmayan banka ile anlaşma yapılması halinde belediye mücavir alanları içerisinde ilgili kurum müdürlüklerinin de görüşleri alınarak ilçenin merkezi bir yerinde ilgili banka tarafından sözleşme tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde en az bir BTM kurulacak; haftanın yedi (7) günü yirmi dört (24) saat BTM’nin hizmet verir vaziyette olması için gerekli tedbirler alınacak. Kurulacak BTM sayısı ihtiyacı karşılamaması halinde ilgili banka tarafından en geç bir ay içerisinde yeni BTM kurulacaktır.
 8. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.
 9. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM/BTM’lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.
 10. Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personeline kendi ATM/BTM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
 11. Anlaşma yapılan banka; sözleşme yapılan kurumların personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.
 12. Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, kuruma kurumlar arası geçiş, açıktan veya yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele ödenecek ilk maaşla promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dahil olunan ayda hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak yatırılacaktır. Ancak sözleşme dönemi içinde aynı şubeden promosyon alıp başka bir kuruma atanan ve aynı şubeden maaş alacak personele tekrar promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
 13. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma v.b.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.
 14. Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır. Maaşının iki katına kadar kefil istemeyecektir.
 15. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.
 16. Sözleşme süresi içerisinde Kurumların ortak talebi doğrultusunda her yılbaşında nakit çekim limitinin artırılması sağlanabilecektir.
 17. Bankaların yukarıda ifade edilen genel esaslarda belirtilen şartlardan farklı ve alternatif önerileriyle verecekleri tekliflerin kabulü ya da reddi komisyonun takdir yetkisinde olup, genel şartlar avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
 
B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
 1. Banka kurumların personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.
 2. Banka kurumların ek ödeme, ek ders ücreti, özel hizmet tazminatı, seyyar görev tazminatı, ikramiye, yolluk, eğitim ödenekleri vb diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddede belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.
 3. Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.
 4. Banka personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır
 5. İlgili kurumların personellerinin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.
 6. Banka kurumların personellerinin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.
 7. Banka kurumların personellerinin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.
 8. Banka ATM lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 2.000,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır. Sözleşme süresi içerisinde kurumların ortak talebi doğrultusunda her yılbaşında nakit çekim limitinin artırılması sağlanabilecektir.
 9. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka personelleri tarafından yapılacaktır.
 10. ATM/BTM Kurumu, sarf edilen elektrik bedelleri, PTT hat kirası bedellerini ve arızaları sebebiyle doğacak tamir-tadilat giderleri banka tarafından ödenecektir.
 11. Personelin hesabına aktarılacak her türlü ödentiye ait banka listesinin doğru ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda aktarılmasına yönelik alt yapı ve yazılım banka tarafından temin edilecek veya oluşturulacaktır.
 
C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ
 1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bankalar ikinci tekliflerini Aynı gün komisyonca belirlenecek saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak ve bütün bankalarını katılacağı açık artırmaya geçilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında seçim yapmaya yetkilidir. Ancak teklif veren sadece bir banka ise komisyon teklifi değerlendirmeye yetkilidir. İhale aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
 3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.
 4. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Yeşilyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonunda ilgili kurumların yetkili kişilerince imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
 5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
 6. Üst Yönetici veya Komisyon ilgi ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin sürecin herhangi bir aşamasında yapıp yapmamaya, tehir etmeye veya yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir.
D- CEZAİ HÜKÜMLER
 1. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 10’u kadar ceza ödemeyi kabul eder.
 2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. ve 2. defa yazılı olarak uyarılır. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
 3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri ilgili kurum yetkililerinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere ilgili kurumlar mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka ilgili kurumlardan herhangi bir hak talep edemez.
 4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
 5. İtilaf halinde Artova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
İletişim ve Bilgi İçin:                                                                                                                                      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 0 356 6313412
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
 
imza
 
imza
 
imza
Fahri NAYMAN
Kamil KAPUSUZ
Sinan KARTAL
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Nüfus Müdürü
İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü